Retourneren

Herroeping:

Herroeping van uw order is geregeld in onze algemene voorwaarden art 6. ev. Mochten er zich verschillen voordoen tussen de algemene voorwaarden en hetgeen op deze pagina beschreven staat, dan zijn de algemene voorwaarden leidend.

art. 6, lid 1: Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
Hiervan zijn speciaal voor u gemaakte plantenbakken uitgesloten conform artikel 8, lid 2,: Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
sub a: die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

Dit betreft o.a. de volgende gevallen:

  • Een andere kleur plantenbak dan de standaard ral-kleur die bij het hoofdproduct staat.
  • De bakken Dub, Tube, Extend, Botan, Facet, Domus, More, Tonic, Topic en Drum en de keerwanden worden bij bestelling speciaal voor u geproduceerd, deze kunnen niet worden geretourneerd.
  • Afwijkende maten ten opzichte van maten zoals genoemd op de website
    art. 6, lid 3: Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het onderstaande modelformulier.
  • art. 6, lid 4: Na melding gebruik te willen maken van het herroepingsrecht heeft de consument nogmaals 14 dagen de tijd om daadwerkelijk terug te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Retourneren:

Het kan ondanks onze zorgvuldigheid en kwaliteitscontrole gebeuren dat u niet geheel en al tevreden bent met het geleverde product. Mocht de levering niet goed gegaan is of u wilt gebruik maken van de garantie, vult u dan onderstaand formulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact op met u. In geen geval terugzenden zonder dat contact is opgenomen.

Reclamaties binnen 32 uur. Gelieve uw bestelling direct na ontvangst uit te pakken en te controleren.

Garantie

Wij, buiten-plantenbakken.nl bieden hoge kwaliteitsproducten. Als een artikel niet meer naar behoren functioneert dan hebt u 5 jaar garantie. Neem hiervoor contact op via onderstaand formulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact op met u. In geen geval terugzenden zonder dat contact is opgenomen.